• bg image
  Professional Legal Services
  mac
  Fast legal service
  Thailand Legal Services
  Corporate & Commercial
  ipad
  Complimentary Legal Guides
  Contract Form
  Thailand Property
  iphone
  Family Law
  Thai Work Permit
  Marriage Registration
 • bg image
  Orman
  image2
  image3
  image4
  Call me..
  Potential Law firm
  0817706227
 • bg image
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Image 4

การให้บริการวิชาชีพทางกฎหมายนั้น เป็นงานของมืออาชีพ ไม่ใช่ใครก็ได้

สำนักกฎหมาย Potentialได้ให้บริการทางกฎหมายครบวงจร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากร่างสัญญา จนถึงฟ้องร้องดำเนินคดี อย่างมืออาชีพ ปัญหาของท่าน คืองานของเรา ปลดปล่อยภาระทางกฎหมา ด้วยทีมงานมืออาชีพเฉพาะด้านที่ให้บริการกับท่าน

บริการงานสัญญา

งานบริการสัญญานั้นเป็นพื้นฐานของงานกฎหมายที่สำคัญที่สุด เนื่องด้วยข้อสัญญาที่ดี ย่อมนำมาซึ่งสิทธิและหน้าที่อันชัดเจน ครอบคลุมตลอดจนบังคับได้จริงตามกฏหมาย เพราะหากข้อสัญญาผิดพลาด ท่านอาจจะเสียหายจนไม่อาจประเมินค่าได้

บริการงานคดีความ

กระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาลนั้น ต้องมีทนายความที่มีประสบการณ์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี ทั้งคดีแพ่ง และอาญา เพราะกระบวนการที่ผิดพลาดเล็กน้อย ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายอย่างไม่น่าให้อภัย

บริการจัดตั้งบริษัท

การจัดตั้งบริษัท หรือนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น มีความละเอียดอ่อนและขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีเอกสารมากมาย ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานราชการที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้อเป็นหน้าที่ของมืออาชีพในการดำเนินการจัดตั้ง

บริการด้านVISAและWORK PERMIT

การขอสิทธิอยู่ต่อของชาวต่างชาติหรือการขอวีซ่านั้นมีผลต่อการอาศัยอยู่ของชาวต่างชาติ โดยสิทธิ์การศัยอยู่ในเมืองไทยและใบอนุญาตทำงานนั้น ต้องดำเนินกระบวนติดต่อหลากหลายหน่วยงานราชการ การติดต่อนั้นต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

บริการติดตามหนี้และนักสืบ

กระบวนการดำเนินการติดตามหนี้นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อติดตามหนี้ด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและรวดเร็วที่สุดจะก่อให้ความเสียหายแก่เจ้าหนี้น้อยกว่าการฟ้องร้อง แต่การติดตามหนี้นั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายที่กำหนดเพื่อให้เป็นการติดตามหนี้ที่ชอบ ซึ่งต้องอาศัยผู้ชำนาญเฉพาะด้าน

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย

ในการดำเนินงานในเชิงธุรกิจหรือการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาก่อนดำเนินการนั้นย่อมนำมาซึ่งการป้องกันความเสียหายหรือการกระทำผิดกฎหมายอย่างไม่ตั้งใจ ความเห็นทางกฏหมายที่ถูกต้องและแม่นยำรวดเร็วนั้นย่อมสำคัญยิ่งในทุกก้าวย่างของการทำอย่างมากธุรกิจ

Our Portfolio Works

ด้านคดีอาญา

ดำเนินคดีอาญาผู้มีชื่อเสียง จนนำมาซึ่งข้อยุติ เป็นคดีตัวอย่างศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี ศาลแขวงพระนครเหนือ

เพิ่มเติม
Grey UI Kit

ยกร่าง แก้ไข เปลี่ยน แปลงสัญญาทางธุรกิจ สัญญาต่างๆ ของผู้ให้ธุรกิจชั้นนำมากมาย

เพิ่มเติม
Calendar Widget

ดำเนินการสอบเขตรางวัด หักแบ่ง ที่ดิน ดำเนินการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อให้งานราบรืน จนทำให้เจ้าของที่ดิน ได้กำไรเงิน 100 ล้านบาท

เพิ่มเติม
Apple Keyboard

ประชุมวิชาการ ออกความเห็น ในการยกร่างผังเมือง กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเติม
Growl Notification

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem fringilla tempor dignissim at, pretium et arcu.

UI Elements
New Beard Video

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem fringilla tempor dignissim at, pretium et arcu.

Media · Illustrations
Minimal Chalkboard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem fringilla tempor dignissim at, pretium et arcu.

Icons · Graphics
Dark Slider

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem fringilla tempor dignissim at, pretium et arcu.

Media
Textured Counter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem fringilla tempor dignissim at, pretium et arcu.

Media · UI Elements
Media Player UI

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem fringilla tempor dignissim at, pretium et arcu.

UI Elements · Illustrations
Twitter Interface

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem fringilla tempor dignissim at, pretium et arcu.

Icons · media
Clipboard Menu

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem fringilla tempor dignissim at, pretium et arcu.

Graphics · Icons

Letter from Potential Law Firm

สิทธิของเด็กควรได้รับการคุ้มครอง ควรได้รับการศึกษา ควรได้ใช้ชีวิตแบบเด็ก ในฐานนักกฎหมายเพื่อการพัฒนา ขอคัดค้านสงครามในทุกเหตุผล ยุติความรุนแรงแก่เด็กและสตรี

ชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้อพยบในพม่าควรได้รับการดูแลและสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างผู้ลี้ภัยทั่วไป อย่างที่คน ควรจะได้ ไม่ใช่เป็นเพียงทาสในเรือนเบี้ย

เราให้คำมั่นว่าจะดูแลงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย เราจะทำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้งานทุกอย่างที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านสำเร็จตามเป้าประสงค์ เราให้คำมั่นว่า

 • จะยกร่างสัญญาแรกภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุด
 • ให้คำปรึกษากฎหมายที่ถูกต้องแม่นจำ รอบด้าน
 • ดำเนินการกฎหมายด้วยมืออาชีพแน่นอน
 • ให้บริการเป็นมาตรฐาน
 • อัตราค่าบริการวิชาชีพสมเหตุสมผล
 • ติดต่อได้ตลอดเวลา
 • จัดทำรายงานคดี ทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวในคดี
 • ไว้ใจได้ในการเก็บความลับ
Image

เราให้บริการทั้ง บริษัท ห้าง นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ตลอดจนหน่วยงานราชการที่ให้ความไว้วางใจเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ในวันและเวลาทำการดังต่อไปนี้ โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

 • เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (9.00 น.ถึง 17.30 น.)
Our Office Location

หากจะเข้าพบเพื่อติดต่อให้ข้อมูลหรือ ประสานเรื่องงาน ท่านต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถโทรนัดหมายวันเวลาที่จะเข้าพบ และเดินทางมายังสำนักงานตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 • 252 Muangthai-Phatra Office Building
  Ratchadapisek Road
  Houykwang Bangkok
  Thailand
 • +66-81-7706227
 • office@lawthai.org

Testimonials

การให้คำปรึกษาของ Potential Law firm นั้นมีความเป็นมืออาชีพและแม่นยำ รวดเร็ว ช่วยให้เราไม่พลาดในงานสำคัญ เราดีใจที่ได้ใช้บริการ
Potential Law firm is best lawyer in Thailand for me.
Paul Falco

Our Clients

 • Client 1
 • Client 2
 • Client 3
 • Client 4
 • Client 5
 • Client 6
 • Client 7
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 8
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by Potential Law Firm.